Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Iba jedna šanca verzus veľa šancí.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Iba jedna šanca verzus veľa šancí.
O

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk