Pracovať či nepracovať?Nadotázky: Čo robiť?  

Pracovať či nepracovať?

Podotázky: Budú namiesto nás pracovať stroje?  Čo je práca?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk