Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Jacques Rousseau    
Človek je priveľmi ušľachtilý tvor, aby mal byť jednoducho nástrojom iných a nemáme ho zamestnať tým, čo vyhovuje im, kým sa neporadíme s ním čo vyhovuje jemu.
O


Zdroj: Leško,V., Ješič,M.:Novoveká filozofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk