Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Máš právo pracovať, ale len pre prácu samu. Nemáš právo na plody tejto práce. Túžba po plodoch práce nesmie byť motívom k jej vykonávaniu. Nikdy sa tiež nepoddávaj lenivosti.
O


Zdroj: Bhagavadgíta, s. 33
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk