Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles : Všetky platené zamestnania znehodnocujú a pohlcujú myseľ. / All paid jobs degrade and absorb the mind.
--------
----


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk