Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bertrand Russell : Práca umožňuje človeku zažívať úspechy a napĺňať svoje ambície. Aj tá najnudnejšia práca sa stáva znesiteľnou, ak buduje človeku reputáciu či už v celosvetovom meradle, alebo len lokálnu. Kontinuálne cieľe sú najdôležitejšími ingredienciami k pocitu šťastia v dlhodobom merítku.
--------
----


Zdroj: Russel B.: The Conquest of Happiness , s. 147
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk