Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Aby bol človek dlhodobo spokojný (šťastný) zo svojej práce, musia byť splnené tri podmienky. 1. AUTONÓMIA - musí si sám vybrať , čo chce robiť. 2. ZMYSEL - musí to byť užitočné 3. MAJSTROVSTVO - chceme byť v niečom dokonalí.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Aby bol človek dlhodobo spokojný (šťastný) zo svojej práce, musia byť splnené tri podmienky. 1. AUTONÓMIA - musí si sám vybrať , čo chce robiť. 2. ZMYSEL - musí to byť užitočné 3. MAJSTROVSTVO - chceme byť v niečom dokonalí.
O
O

Zdroj: seduo.sk - kurz Koniec prokrastinácie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk