Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Paul Lafargue : Nápravné opatrenie voči nadmernej práci a súčastne nezamestnanosti je - prerozdeliť prácu na všetkých nezamestnaných, nech radšej všetci pracujú 5 hodín denne.
--------
----


Zdroj: Lafargue - Právo na lenivosť
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk