Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Oddychovať je zdravé.
O


Zdroj: Španielske príslovie - Lafargue - Právo na lenivosť
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk