Môžeme merať modlitbu?Nadotázky: Aký je vzťah vedy a náboženstva?  Funguje modlitba?  

Môžeme merať modlitbu?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk