Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Otto Neurath : Ako vzniká náboženstvo z mágie: Ak má šaman teóriu, že tanec prinesie bizóny a potom keď sa tancuje pre bizóny a bizóny neprídu, tak sa sformuluje pomocná hypotéza, totiž že Boh nie je automat, a že je to tak možno lepšie, že neprišli.
--------
----
Otto Neurath : Ako vzniká náboženstvo z mágie: Ak má šaman teóriu, že tanec prinesie bizóny a potom keď sa tancuje pre bizóny a bizóny neprídu, tak sa sformuluje pomocná hypotéza, totiž že Boh nie je automat, a že je to tak možno lepšie, že neprišli.
--------
----
Otto Neurath : Ako vzniká náboženstvo z mágie: Ak má šaman teóriu, že tanec prinesie bizóny a potom keď sa tancuje pre bizóny a bizóny neprídu, tak sa sformuluje pomocná hypotéza, totiž že Boh nie je automat, a že je to tak možno lepšie, že neprišli.
--------
----
Otto Neurath : Ako vzniká náboženstvo z mágie: Ak má šaman teóriu, že tanec prinesie bizóny a potom keď sa tancuje pre bizóny a bizóny neprídu, tak sa sformuluje pomocná hypotéza, totiž že Boh nie je automat, a že je to tak možno lepšie, že neprišli.
--------
----


Zdroj: Neurath - Cesty vedeckého chápania sveta
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk