Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Otto Neurath    
mágia - > náboženstvo - > filozofia - > materialistický empirizmus
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Otto Neurath    
mágia - > náboženstvo - > filozofia - > materialistický empirizmus
O
O
----

Zdroj: Neurath - Cesty vedeckého chápania sveta
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk