Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Otto Neurath    
V príbehu zápasenia o pravdu medzi egyptskými kňazmi a Áronom, rozhodla empíria a vyhral Áron. Dnešní kresťanskí teológovia sa už však zťahujú z oblasti empirického overovania.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk