Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Otto Neurath    
Mágia, toľko potlačovaná náboženstvom bola bližšia k dnešnej fyzike v dosahovaní viditeľných výsledkov. Keď starena zariekava bradavice, hovoríme tomu povera, keď niečo podobné robí profesor, hovoríme tomu terapia sugesciou. To čím sa líši mágia od vedy je absencia systematického spojenia a systematického skúsenostného overovania.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Otto Neurath    
Mágia, toľko potlačovaná náboženstvom bola bližšia k dnešnej fyzike v dosahovaní viditeľných výsledkov. Keď starena zariekava bradavice, hovoríme tomu povera, keď niečo podobné robí profesor, hovoríme tomu terapia sugesciou. To čím sa líši mágia od vedy je absencia systematického spojenia a systematického skúsenostného overovania.
O
O
--------

Zdroj: Neurath - Cesty vedeckého chápania sveta
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk