Je spasenie iba z božej milosti, alebo je tam princíp zásluhovosti?Nadotázky: Prečo? Aká bola príčina?  

Je spasenie iba z božej milosti, alebo je tam princíp zásluhovosti?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk