Prečo Boha nemožno vidieť?Nadotázky: Čo je to Boh?  

Prečo Boha nemožno vidieť?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk