Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Biblia    
Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde.
O
O
----

Zdroj: Jn 4,24
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk