Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
O


Zdroj: Evanjelium podla Matusa, kazen na vrchu
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk