Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Nie si schopný vidieť moju tvár, lebo žiaden človek ma nemôže vidieť a zostať žiť...umiestním ťa do diery v skále a položím na teba svoju dlaň ako zatienenie, kým neprejdem. Potom odnímem svoju dlaň a uvidíš môj chrbát. Ale moju tvár nemožno vidieť.
O


Zdroj: 2. Mojžišova 33:20-23
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk