Prečo? Aká bola príčina?

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk