Rozvádzať sa či nie?Nadotázky: Ženiť sa (vydávať sa)?  

Rozvádzať sa či nie?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk