Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Rozvod naozaj tým najlepším riešením, ak:
2. Ste fyzicky alebo verbálne zneužívaná Vzťahy v ktorých vládne akékoľvek násilie, či už verbálne alebo fyzické, sa nezvyknú meniť. Ataky sa cyklicky opakujú. Aj keď vás partner fyzicky netýra, verbálne zneužívanie je rovnako škodlivé. Žena je vystavená duševnému a emočnému napätiu, stráca sebaúctu. Deti vyrastajúce v takomto prostredí, aj keď osobne nie sú vystavené násiliu, majú v dospelosti málo sebaúcty a nízke sebavedomie. Je veľmi toxické vyrastať v takomto prostredí.
O


Zdroj: https://spuntik.zoznam.sk/cl/1000706/1657221/Sest-prikladov--kedy-je-rozvod-tou-spravnou-volbou
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk