Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia
O


Zdroj: https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/rozvod-co-potrebujete-vediet/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk