Boh rozhodol dať človeku slobodu a preto nemôže každého priviesť k sebe?Nadotázky: Ak je Boh všemocný,prečo nedokáže každého človeka priviesť k sebe?  

Boh rozhodol dať človeku slobodu a preto nemôže každého priviesť k sebe?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk