Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ak sa Boh raz rozhodol dať človeku slobodu, nemôže ho nijako prinútiť k dobru, ak sa človek sám rozhodne pre zlo, ak človek sám nechce.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Ak sa Boh raz rozhodol dať človeku slobodu, nemôže ho nijako prinútiť k dobru, ak sa človek sám rozhodne pre zlo, ak človek sám nechce.
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk