Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Boh je všemocný v tom zmysle, že nikto iný ho nemôže nejako obmedziť, ale to neznamená, že on sám seba nemôže nejako obmedziť.
--------
----


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk