Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Sloboda je podstatou človeka. Bez slobody by človek nebol človekom, ale robotom. Boh teda nemohol stvoriť človeka bez slobody, lebo by stvoril robota.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Sloboda je podstatou človeka. Bez slobody by človek nebol človekom, ale robotom. Boh teda nemohol stvoriť človeka bez slobody, lebo by stvoril robota.
O

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk