Čo je (ne)normálne?Nadotázky: Čo by malo existovať?  

Čo je (ne)normálne?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk