Aký má život zmysel?Nadotázky: Prečo? Aký je cieľ?  

Aký má život zmysel?

Podotázky: Ako žiť?  Byť či nebyť?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk