Aký má život zmysel?Nadotázky: Prečo? Aký je cieľ?  

Aký má život zmysel?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk