Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein    
Čo viem o Bohu a o zmysle života? Viem, že tento svet je. Že v ňom stojím, tak ako moje oko vo svojom zornom poli. Že čosi na ňom je problematické, čo nazývame jeho zmyslom. Že tento zmysel nespočíva v ňom, ale mimo neho. Že život je svet.
O


Zdroj: Wittgenstein,L.: Zápisníky 1914-1916,s.793
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk