Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
No keď som sa pozeral na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky, a na námahu, ktorú som na ňu vynaložil, a hľa — všetko bola márnosť a honba za vetrom. Niet trvalého zisku pod slnkom.
O


Zdroj: Kazatel 2,12
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk