Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Každý náš výdych, každý náš nádych je darom z tajomstva, ktoré nás presahuje... . Sám som si darom z rúk tajomstva, ktoré nás presahuje a jediný zmysel, ktorý môžem dať tomu, že som, je že ten dar prijmem úplne, bez výhrady a dávam ho ďalej.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk