Čo je umenie?Nadotázky: Čo je krása?  

Čo je umenie?

Podotázky: Čo je to literatúra?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk