Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Katolický svet v baroku objavil, že umenie môže náboženstvu slúžiť spôsobmi, ktoré predčili úlohu prisudzovanú umeniu v rannom stredoveku - úlohu poskytovať vierouku tým, ktorí nevedia čítať. Malo teraz tiež pomáhať presvedčovať a obracať na pravú vieru tých, ktorí snáď až príliš veľa čítali. Cirkev sa obracala na architektov, maliarov a sochárov, aby pretvárali kostoly na skvelé atrakcie, ktorých krása a nádhera človeka priamo omráči.
O


Zdroj: E.H. Gombrich: Príbeh umení,s.356
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk