Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer - asocianizmus    
Myšlienkové asociácie založené na vzťahu príčiny a následku sa vyskytujú v hlavách mysliacich a dôkladných, asociácie na základe podobnosti, alebo obyčajnej analógie v hlavách vtipných, duchaplných a poetických, a nakoniec asociácie založené na rovnakom čase vzniku sa vyskytujú v hlavách obmedzených.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer - asocianizmus    
Myšlienkové asociácie založené na vzťahu príčiny a následku sa vyskytujú v hlavách mysliacich a dôkladných, asociácie na základe podobnosti, alebo obyčajnej analógie v hlavách vtipných, duchaplných a poetických, a nakoniec asociácie založené na rovnakom čase vzniku sa vyskytujú v hlavách obmedzených.
O
O

Zdroj: Schopenhauer : Svet ako vôľa a predstava (kapitola - Uber di Gedankenassoziation)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk