Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer - asocianizmus : Asociácia dvoch myšlienok sa zakladá buď na vzťahu príčiny a následku, alebo na podobnosti, alebo obyčajnej analógie, a nakoniec na rovnakom čase ich prvého poňatia, napr. tak, že myšlienky vznikli (v našom vedomí) naraz preto, lebo predmety týchto myšlienok sa nachádzali vedľa seba v priestore.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer - asocianizmus    
Asociácia dvoch myšlienok sa zakladá buď na vzťahu príčiny a následku, alebo na podobnosti, alebo obyčajnej analógie, a nakoniec na rovnakom čase ich prvého poňatia, napr. tak, že myšlienky vznikli (v našom vedomí) naraz preto, lebo predmety týchto myšlienok sa nachádzali vedľa seba v priestore.
O
O
----

Zdroj: Schopenhauer : Svet ako vôľa a predstava (kapitola - Uber di Gedankenassoziation)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk