Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse    
Umenie obsahuje racionalitu negácie - je to protest proti tomu čo je.
O


Zdroj: Herbert Marcuse - Jednorozmerný človek
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk