Náboženstvo áno či nie?Nadotázky: Na ktorej strane je pravda?  

Náboženstvo áno či nie?

Podotázky: Kresťanstvo áno či nie ?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk