Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karol Marx    
Náboženstvo je ópium ľudstva.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk