Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - židovská a islamská filozofia : Antagonizmus voči démonizovaným „neveriacim“ je zakorenený v presvedčení, že islam je nielen pravou vierou, ale aj jedinou vierou, ktorá má vôbec nejakú pravdu. Ľudstvo sa delí na moslimov a kafirov. Podľa islamského práva šaría hrozí za odklon od islamu trest smrti.
--------
----


Zdroj: http://www.impulzrevue.sk/article.php?111
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk