Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Averroes - Ibn Rusd    
Dôsledkom toho všetkého je, že ľudí dohnali k nenávisti, vzájomnému zhnusenia a vojnám, že roztrhali Písmo na cári a úplne rozdelili národ. /suniti, siiti, katolici, protestanti...
O


Zdroj: De Libera
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk