Mať či nemať deti?Nadotázky: Čo robiť?  

Mať či nemať deti?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk