Čo sú kategórie?Nadotázky: Čo sú univerzálie?  

Čo sú kategórie?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk