Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Hegel vo svojej Logike ako vede opisuje myslenie ako ho nevedome používame v bežnom živote, keď myslíme v kategóriách kvality, kvantity, miery .. Pri štúdiu filozofie sa dostávame k vedomému používaniu týchto kategórií, čo je nevyhnutné ak chceme vážne robiť vedu alebo politiku..
O


Zdroj: G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (9. Folge) 58:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk