Skutočne ma Boh miluje?Nadotázky: Čo je to Boh?  Čo je láska?  

Skutočne ma Boh miluje?

Podotázky: Ak je Božia láska taká veľká, prečo existuje peklo?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk