Čo je podstata a čo akcident?Nadotázky: Čo je to existujúce? Čo je to existovať?   

Čo je podstata a čo akcident?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk