Čo je podstata a čo akcident?Nadotázky: Čo existuje?  Ako existuje ?  

Čo je podstata a čo akcident?

Podotázky: Kto som? / a kam idem  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk