Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
"Na počiatku" je v latinskom preklade "In principium". Teda boh je našou podstatou, princípom.
O


Zdroj: Pod lampou 11.9.2020
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk