Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Boh - Ens realissimum. Najrealnejsia podstata.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk