Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Prvé podstaty (napr. určitý kôň, určitý človek) nie sú v podmete a ani o ňom nevypovedajú. Naopak sú podmetom všetkého ostatného. Druhé podstaty ( napr. kôň, človek ) vypovedajú o prvej podstate ako svojom podmete. (Ak niečo totiž vypovedá o podmete, platí to aj pre podmet. ak niečo povieme o človeku vo všeobecnosti, platí to aj pre každého jednotlivého človeka.).
O


Zdroj: parafráza Aristoteles - Kategórie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk