Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel : .. logické určenia majú aj ontologický charakter. Mali by sa chápať nielen ako obsah vedomia, ale aj ako „podstata sveta“
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
.. logické určenia majú aj ontologický charakter. Mali by sa chápať nielen ako obsah vedomia, ale aj ako „podstata sveta“
O
O
----

Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk